Hyr container

Container och lastväxlarflak

Hyr container hos oss och låt Västvärmlands LBC ta hand om avfallet åt dig. Vi erbjuder uthyrning av container till företag, bostadsrättsföreningar och privatpersoner.

Vi kör ut containern till er och ställer den på utpekad plats där vi hämtar eller byter den när ni känner er klara, på så vis kan ni fokusera på det som är viktigt för just er.

Vi har även ADR-intyg för transport av farligt avfall som måste hanteras separat, läs mer om farligt avfall här.

Hyr container i olika storlekar

Vi har container och lastväxlarflak i olika storlekar och utföranden - allt ifrån klassiska 8-15m³ liftdumpercontainrar till 22-40m³ lastväxlarflak med dörrar baktill.

Varje kund eller projekt är inte den andra lik och därför kan vi skräddarsy en lösning med till exempel kontinuerliga hämtningar/tömningar så att det passar just er verksamhet.

  • Med storlekar från 8m³–40m³
  • Öppna och täckta containrar
  • Utkörning och avhämtning

Containrar anpassade efter ert behov

Oavsett om du är privatperson eller bedriver byggfirma, har butik eller bostadsrättsförening, industri eller annan verksamhet så produceras restavfall som man behöver få bort – låt oss på Västvärmlands LBC lösa det!

Kort och långtidshyra

Hos oss kan ni kort- eller långtidshyra kärl, container och lastväxlarflak i olika utföranden, där vi sköter tömning antingen via schema eller avrop från er. Tillsammans med er så skräddarsyr vi en lösning som passar er verksamhet!

Avfallshantering

Vi på Västvärmlands LBC transporterar totalt ca 30 000 ton avfall om året åt våra kunder.
Allt avfall som hämtas in går sedan till olika sorteringsanläggningar för rätt materialåtervinning.
Här listas de vanligaste avfallsslagen som vi tar hand om:

Brännbart
Brännbart avfall är oftast material som inte klassas som farligt avfall, men som inte kan återvinnas på annat sätt än genom energiutvinning. Brännbart avfall kan vara papper, trä och plast.

Trä
Allt träavfall som vi samlar in sorteras ut från metaller så som spik och gångjärn för att sedan återanvändas som energikälla eller nya produkter.
Tryckimpregnerat och kreosotbehandlat trä klassas som farligt avfall och får inte slängas med i vanligt trä.

Jord- och schaktmassor
Massor som endera kan köras bort för deponering eller till återvinning i någon av våra täkter. Massorna sorteras då ut i olika fraktioner som återanvänds som fyllnadsmassor.

Järnskrot
Vi samlar in ert järn- och metallskrot som sedan transporteras till återvinningsanläggningar där materialet och återvinns till stålverk.

Papper
Blandpapper, kartonger, förpackningar och tidningar återvinns som ny råvara till papperstillverkningen.

Blandat avfall
Ibland är det svårt att sortera ut sitt avfall direkt pga plats- och tidsbrist eller andra faktorer.
Vi tar hand om det blandade avfallet åt er så det sorteras ut - så att rätt material återvinns på rätt sätt.
Mat- och hushållsavfall samt farligt avfall såsom tryckimpregnerat trä, asbest, färg- och limburkar, elektronik, vitvaror och brandfarliga, explosiva ämnen måste dock hanteras separat.

Har du frågor?

Är du intresserad av våra tjänster och har frågor? Hos oss är du alltid välkommen att kontakta oss på telefon 0570-386 00. För mer information om container, prisuppgift och leverans är du välkommen att kontakta vår transportledare. Här kan du även läsa om vad du inte får slänga i våra containrar.

Logotyp, Västvärmlands LBC
Med över 80 års erfarenhet erbjuder Västvärmlands LBC anläggning-, miljö-, maskin-, logistik och fjärrtransporter samt grus- och ballastprodukter - alltid med miljö i tanken!
Om oss

Våra kontor

phone-handsetsmartphonemenu