Styrelse

Ordförande

Lars Bull 
Maltvägen 1
663 41 Hammarö
070-586 02 14
E-post

Ledamöter

Patrick Elgh
Älgestad
670 40 Åmotsfors
070-650 20 37
E-post

Jimmy Jarnbro
Sulvik
671 93 Arvika
070-317 99 77
E-post

Bertil Börjesson 
Gunnerud Där Framme
670 43 Skillingfors
070-283 75 20

Jonas Andersson
Hörngatan 26B
671 51 Arvika
070-671 74 07
E-post

Mattias Ohlsson
Perserud Intaket
671 92 Arvika
070-695 06 01
E-post

Lennart Salomonsson
V:a Sund Tallholmen
072-2205892
E-post

Suppleanter

Ulla Jansson
Hyvelgatan 25
671 41 Arvika
070-651 85 43
E-post

Stefan Bergström
Kärrsmossen Bostället 1
671 60  Arvika
070-581 92 26
E-post