Styrelse

Ordförande

Bertil Börjeson 
Gunnerud Där Framme
670 43 Skillingfors
070-283 75 20
E-post

Ledamöter

Patrick Elgh
Älgestad
670 40 Åmotsfors
070-650 20 37
E-post

Stefan Bergström
Kärrsmossen Bostället 1
671 60  Arvika
070-581 92 26
E-post

Mattias Ohlsson
Perserud Intaket
671 92 Arvika
070-695 06 01
E-post

Jonas Andersson
Kardarevägen 2
671 41 Arvika
070- 671 74 07
E-post

Johan Samuelsson
Packhusallén 6G
652 12 Karlstad
070-619 93 35
E-post

Christina Gabrielsson
Mellbyn Norstuga 1
671 91 Arvika
070-638 13 43
E-post

Suppleanter

Ulla Jansson
Hyvelgatan 25
671 41 Arvika
070-651 85 43
E-post

Bengt Wall
Valneviken 10
664 96 Segmon
070-316 64 54
E-post