Hållbarhet

Hållbarhet är ett värdefullt ledord i vår verksamhet. Vi arbetar dagligen med lönsamma transporter för att skapa förutsättningar för investeringar i framtiden. Genom att mäta olika faktorer och följa upp vårt arbete vad gäller utsläpp av växthusgaser, kundtillfredsställelse samt medmänniskors välmående arbetar vi med ständiga förbättringar.

Västvärmlands LBC jobbar efter en kombinerad policy för miljö, kvalité, arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Vi är även hållbarhetscertifierade genom Fair Transport.

Vi är ISO-certifierade i miljö, kvalité, arbetsmiljö och trafiksäkerhet.

Klicka på länken för att se vårt certifikat: Certifikat - ISO


Kvalitet

För Västvärmlands LBC innebär kvalitet mer än att leverera rätt produkt eller tjänst i rätt tid, vi arbetar kontinuerligt med förbättringar för att optimera våra system och processer med syfte att öka vår kundnöjdhet.

Våra produkter är CE-märkta och närproducerade i våra lokala täkter. Material finns enligt följande standarder:

EN 12620   Ballast för betong
EN 13043   Ballast för asfaltmassor
EN 13242   Ballast för väg
EN 13450   Makadamballast för järnväg

Miljö

Västvärmlands LBC arbetar dagligen med miljön i tankarna. Vi sätter årligen ett flertal miljömål med syfte att minska vår miljöpåverkan. Vårt miljöarbete är viktigt, att mäta och utvärdera utsläpp från verksamheten är ett av våra mest relevanta mål. Genom att tanka våra fordon med klimatsmart bränsle etc. kan vi bidra till en bättre miljö.

Vi har antagit Sveriges Åkeriföretags färdplan för en fossilfri konkurrenskraft inom åkerinäringen.

Vision 2030
Minst 70% lägre utsläpp från tung trafik jämfört med 2010 nås med förnybar diesel.

Vision 2045
Helt fossilfri tung trafik med förnybar diesel, elektrifiering och gas.

Biologisk mångfald

I våra täkter finns flera arter som är hotade i samhället, genom projekt med efterbehandlingsplaner och utpekade områden i täkterna arbetar vi för att bevara dessa arter. På bilden som är tagen i en i en av våra täkter är det ett Praktbybi som är en rödlistad art.

Bild tagen av Sven-Åke Berglind, Naturvårdsbiolog Länsstyrelsen Värmland.

Trafiksäkerhet

Som ett transportföretag där vi dagligen färdas efter vägen med tunga fordon är det viktigt för oss att vara ett gott föredöme och bidra till hög trafiksäkerhet. Det är viktigt för oss att våra chaufförer, kunder, medtrafikanter ska uppleva säkerhet och trygghet. Vi har skapat rutiner för nödlägen som finns dokumenterade i vår digitala fordonspärm, där finns även uttalade kundkrav. Vi följer även upp kör- och vilotider varje månad. Ett krav för att vara transportör hos oss är att samtliga lastbilar skall vara utrustade med alkolås.
Vi använder oss av tjänsten BKY som sköter kontrollen av förarbehörigheter och trafiktillstånd automatiskt. Ett smidigt verktyg för att uppfylla lagens krav. 

Arbetsmiljö

Att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet är lagstadgat och en självklarhet i vårt dagliga arbete. Alla är vi ansvariga för vår arbetsmiljö och man kan rapportera in tillbud och händelse via vår händelserapporterings app Tria. Varje år besöker via våra täkter, terminaler, lager och kontor och utför skyddsronder som resulterar i risker som skall bedömas och hanteras.

"Syftet med vårt arbetsmiljöarbete är att alla skall kunna komma hem till sina nära och kära varje dag." - Ida Ledin, Kvalitet- & Miljöchef

FAIR Transport

Västvärmlands LBC AB är hållbarhetscertifierade via FAIR TRANSPORT. Vi har under året arbeta med att ansluta fler utav våra åkerier till Fair Transport. Fair Transport är grunden för en hållbar affär och branschens sätt att synliggöra hållbara transporter.

Västvärmlands LBC AB är hållbarhetscertifierade via FAIR TRANSPORT. Vi har under året arbeta med att ansluta fler utav våra åkerier till Fair Transport. Fair Transport är grunden för en hållbar affär och branschens sätt att synliggöra hållbara transporter.


Certifikat - Fair Transport

Uppförandekod

I vår uppförandekod sammanfattas de gemensamma regler och värderingar som alla inom Västvärmlands LBC, anställd personal, åkeriägare samt förare ska arbeta efter. Uppförande koden är till för att skapa förtroende och goda relationer till kollegor, kunder, affärspartner och vår omvärld. Västvärmlands LBC strävar efter högsta nivå när det gäller etiskt uppförande och dessa regler ska vara vägledande i alla lägen som berör vårt arbete och vår verksamhet. Vi förväntar oss att alla, oavsett befattning, uppträder och representerar företaget på bästa möjliga sätt vad gäller professionalism, affärsmässighet och förtroende för omgivningen och följer de höga etiska kraven i sin yrkesutövning.

Det är också viktigt att våra medarbetare trivs och att vi har ett gott arbetsklimat. Allt samröre mellan medarbetare, vare sig det är ledare eller jämställda kollegor ska också ske med respekt, ansvar och hänsyn gentemot varandra, vilket skapar Västvärmlands LBC:s framgång.

Västvärmlands LBC:s uppförandekod

Har du frågor?

Är du intresserad av våra tjänster och har frågor eller speciella önskemål? Ta kontakt med vår kundtjänst på telefon 0570-386 00 eller med vår kvalitet- och miljöchef för mer information.

Logotyp, Västvärmlands LBC
Med över 80 års erfarenhet erbjuder Västvärmlands LBC anläggning-, miljö-, maskin-, logistik och fjärrtransporter samt grus- och ballastprodukter - alltid med miljö i tanken!
Om oss

Våra kontor

phone-handsetsmartphonemenu