Nyheter


Ny medarbetare – 8/12 2021
Vi hälsar våra nya kollega Synnöve Hector välkommen!
Hon kommer närmast från Stena Recycling där hon har jobbat i hela 18 år!
Synnöve kommer att jobba med ekonomi och administration.

Välkommen in i gänget!

Ny delägare – 21:e oktober 2021
Den 1:e oktober så blev Spolservice i Värmland AB ny delägare då Dans Åkeri i Eda AB valde att avveckla sina två slam- & spolfordon till tidigare anställde Jimmy Hagstedt. Jimmy tar nu över verksamheten med slam- & spoltjänster medans Dans Åkeri kommer nu att inrikta sig mer på filmning och inspektioner utav rörledningar.

Vi önskar både Jimmy och Dan ett stort lycka till!

Ny medarbetare på Västvärmlands LBC!
Vi hälsar vår nya kollega Peter Adolfsson välkommen!
Peter kommer vara vår nya affärsområdeschef för BAM (bygg, anläggning & miljö) och anställningen träder i kraft den 16:e augusti. Peter kommer närmast från Arvika Kommun där han var Gatu- & Trafikansvarig i 4 år.

Vi hälsar honom varmt välkommen!


Ny ISO-certifiering – 29:e januari 2021

Vi kan stolt presentera att vi i slutet av 2020 blev certifierade enligt den nya internationella standarden för arbetsmiljö, ISO 45001:2018.

Att arbeta med det systematiska arbetsmiljöarbetet är lagstadgat och en självklarhet i vårt dagliga arbete. Alla är vi ansvariga för vår arbetsmiljö och man kan rapportera in tillbud och händelser via vår händelserapporterings-app, Tria. Varje år besöker vi våra täkter, terminaler, lager och kontor och utför skyddsronder som resulterar i risker som skall bedömas och hanteras. Allt enligt fastställda rutiner i vårt ledningssystem. Chefer har fått ansvar och befogenheter för att kunna arbeta med ansvar för sin personal. Vår personal får varje år genomgå en hälsokontroll hos företagshälsovården för att hitta eventuella problem i tid och kunna hantera dessa. Medarbetarsamtal skall ske två gången per år. Vi accepterar inga former av kränkningar utav vår personal.

Syftet med vårt arbetsmiljöarbete är att alla skall kunna komma hem oskadda till sina nära och kära varje dag.

Vi är sen tidigare kvalitet-, miljö- och trafiksäkerhetscertifierade.

Se alla våra certifikat här.