Kvalitet & Miljö

Kvalitet

För Västvärmlands LBC innebär kvalitet mer än att leverera rätt produkt eller tjänst i rätt tid, vi arbetar kontinuerligt med förbättringar för att optimera våra system och processer med syfte att öka kundnöjdheten. Den 4 januari 2007 blev vi certifierade enligt ISO 9001.

Sedan 2018 är vi licensierade tillverkare utav jordprodukter via Hasselfors Garden. Ett unikt samarbete där vi producerar deras produkter enligt recept och de krav som finns på marknaden. Detta gör att vi kan leverera AMA-godkända kvalitets jordar.

Miljö

Vårt arbete

Västvärmlands LBC arbetar dagligen med miljön i tankarna. Vi sätter årligen ett flertal miljömål med syfte att minska vår miljöpåverkan. Vårt miljöarbete är viktigt, att mäta och utvärdera utsläpp från verksamheten är ett av våra mest relevanta mål. Genom att tanka våra fordon med klimatsmart bränsle etc. kan vi bidra till en bättre miljö.

Vi har ett 20-tal täkter där vi i några av dessa har möjlighet att sortera och återvinna olika typer av massor och avfall som schakt, asfalt, betong, trä etc.
Den 4 januari 2007 blev vi certifierade enligt standarden för miljö som är ISO 14001.

Mål

Genom att samla in bränslerapporter från våra fordon och maskiner följer vi upp den totala användningen av förnyelsebart bränsle som vi sedan skapar beräkningar med. Genom det förnyelsebara bränslet så arbetar vi med att till 2030 uppnå 70% lägre utsläpp jämfört med 2010. Genom att implementera el- & alternativa bränslen samt automation och digitalisering siktar vi mot en fossilfri verksamhet år 2045.