Jord- och Barkprodukter

Växtjord Typ A

Växtjord typ A är en rotogräsfri växtjord för plantering av buskar och träd i normala förhållanden. Den är gödslad med mineralgödsel. 

Här kan du läsa mer om Växtjord Typ A.

Gräsmattejord Ogödslad

Gräsmattejord är en sållad och jämn mineraljord med stabil struktur. Den passar som grund till nyanläggning och restaurering av gräsytor. 

Här kan du läsa mer om Gräsmattejord Ogödslad.

Trädgårdsjord E

Trädgårdsjord E är en rotogräsfri och lucker växtjord. Den passar till planteringar av perenner, buskar och träd i normala växtförhållanden.

Här kan du läsa mer om Trädgårdsjord E. 

Frilandsjord 

Frilandsjord är en rotogräsfri, lucker och mullrik planteringsjord. Frilandsjorden har många användningsområden. Den passar utmärkt som allroundjord till odling av köksväxter, sommarblommor samt perenner och buskar. 

Här kan du läsa mer om Frilandsjord. 

Täckbark 

Täckbark ger en enhetlig grov markyta som bildar ett skyddande skikt mot vinterkyla, ogräs och avdunstning. Hållbarheten på ett barklager är cirka fem år.

Här kan du läsa mer om Täckbark.