Jord- & Barkprodukter

LBC – Matjord

Matjorden är vår egna ogödslade produkt som passar som grund till nyanläggningar och restaurering av gräsytor.

LBC – Planteringsjord

Vår egna planteringsjord är en naturgödslad produkt som passar för plantering av perenner, buskar och träd.

Växtjord Typ A

Växtjord typ A är en rotogräsfri växtjord för plantering av buskar och träd i normala förhållanden. Den är gödslad med mineralgödsel. 

Läs mer om Växtjord Typ A på Hasselfors Gardens hemsida.

Gräsmattejord Ogödslad

Gräsmattejord är en sållad och jämn mineraljord med stabil struktur. Den passar som grund till nyanläggning och restaurering av gräsytor. 

Läs mer om ogödslad Gräsmattejord på Hasselfors Gardens hemsida.

Trädgårdsjord E

Trädgårdsjord E är en rotogräsfri och lucker växtjord. Den passar till planteringar av perenner, buskar och träd i normala växtförhållanden.

Läs mer om Trädgårdsjord E på Hasselfors Gardens hemsida.

Frilandsjord 

Frilandsjord är en rotogräsfri, lucker och mullrik planteringsjord. Frilandsjorden har många användningsområden. Den passar utmärkt som allroundjord till odling av köksväxter, sommarblommor samt perenner och buskar. 

Läs mer om Frilandsjord på Hasselfors Gardens hemsida.

Täckbark 

Täckbark ger en enhetlig grov markyta som bildar ett skyddande skikt mot vinterkyla, ogräs och avdunstning. Hållbarheten på ett barklager är cirka fem år.

Kontakta oss genom att klicka här eller kontakta oss på 0570 – 386 00 eller 0571 – 287 60.