SLAMSUGNING – SPOLNING – RÖRFILMNING

Slamsugning

Vi utför sugning av slamavskiljare, slutna tankar med mera upp till 10 m3 per tillfälle. Vid behov har vi sugslang som är ca 90 meter lång. Även annat sugbart vått material tas om hand och transporteras för deponi. Vi är entreprenörer åt Arvika och Eda kommun.

Spolning

Högtrycksspolning av rörledningar utföres med ett tryck upp till 140 bar av avloppsledningar, dagvattenledningar etc. Till mindre ledningar t ex golvbrunnar har vi spolslangar som är ca 0,25 tum och spolar med ca 90 bars tryck. Den slangen är ungerfär 25 meter lång.

Till vanliga avlopp används 0,5 tums slangar, då kan man spola upp till 140 bars tryck. Denna slangen är ca 70 meter lång. Till större projekt som vägtrummor eller likanade används en slang på 1 tum. Då används ett tryck på ca 80- 90 bar. Den slangen är ungefär 140 meter lång.

Högtryckspolning kan även göras med varmvatten upp till 90 grader, detta för att underlätta för att t ex fettrester skall lösas upp.

Även renspolning av brunnshål till drickvattensbrunnar som slammat igen utföres med högtryck.

Rörfilmning

Rörfilmning sker med hjälp av en kamera som förs ner i rörledningar. Kamerainspektion kan göras i exempelvis avloppsledningar och dagvattenledningar mm för att upptäcka eventuella trasiga ledningar. Kameran kan inspektera ledningar i dimensioner från 50 till 300 mm diameter. Maximal längd som kan inspekteras är 60 meter med vår portabla utrustning och vi kan även dokumentera filmningen på video och/eller DVD.

Kontakta oss

Arvika: 0570-386 00

Charlottenberg: 0571-287 60

info@vvlbc.se