SAND, SINGEL, GRUS OCH MAKADAM – BERGTÄKTER

Bergmaterial

Information om vikter, volym och användningsområde finns att läsa om i denna PDF

Grusmaterial

Information om vikter, volym och användningsområde finns att läsa om i denna PDF

Jordmaterial

Vi kan leverara både sorterad och osorterad ängsjord. Sorterad ängsjord kan bland annat änvändas till fyllnad i trädgårdar, gräsmattor och trädgårdsland. Osorterad jord kan användas som fyllnad i trädgården mm.

Kontakta oss

Arvika: 0570-386 00

Charlottenberg: 0571-287 60

info@vvlbc.se

Våra täkter

Vi producerar grus- och bergmaterial i täkter på materialplatser runt om i vårt verksamhetsområde. 
Våra täkter finns på följande platser: Köla, Gunnarskog, Glava, Bålstad, Häljeboda, Sulvik, Gryttom, Sandbräckan, Skog, Fjöle, Håltebyn, Årjäng, Hån och Valnäs.

Allt material är CE-märkt enligt system 2+ eller system 4. Vårt certifieringsorgan är Nordcert.

CE märkning ballastmaterial

CE-märkning och prestandadeklaration

Från och med den 1 juli 2013 gäller EUs Byggproduktförordning nr 305/2011.

Byggproduktförordningen innebär att byggprodukter ska ha CE-märkning och prestanda-deklaration. Produkter som omfattas av förordningen får inte säljas inom EU om de saknar CE-märkning och prestandadeklaration.

 

Materialframställning

Materialframställningen är inriktad för leveranser till konsumenter i vårt
närområde med tanke på konkurrensmässiga transportavstånd och för kunder som
kräver hög kvalitet på material anpassat för beläggningsunderhåll och byggnation.

För markanläggningar och underhåll av trädgårdar kan vi erbjuda jord som vi
blandar med sand och bearbetar med maskiner för att erhålla högsta möjliga kvalitet.

Storsäck

Vi levererar även material i storsäck vilket gör att kunder som har en trång infart eller vill ha material innanför en häck kan vända sig till oss. Vi kör ut materialet i en storsäck som innehåller ett ton eller ett halvt ton. Materialet körs ut med hjälp av en kranbil. Kontakta oss för mer information.