Lager och Distribution 

Lager 

Vid våra anläggningar i Arvika, Charlottenberg och Säffle kan vi erbjuda våra kunder lager och kompletta logistiktjänster.

För de kunder som enbart efterfrågar lageryta har vi lagerytor utomhus och kallager och varmlager inomhus.

För hantering av våra kunders godsvolymer i samband med lossning och lastning har vi hjullastare och truckar i varierande storlekar.

Vi erbjuder även våra kunder kompletta logistiklösningar vilket innebär att vi ombesörjer mottagning av gods från leverantörer, lagerhållning, plockning, emballering och distribution till slutkund. Till stöd för samtliga processteg nyttjar vi logistiksystemet Ongoing.

Tullhantering och Tullager 

Som ett viktigt komplement i logistikkedjan har vi tullager i vår anläggning i Arvika. Där ankommande gods från länder utanför EU kan lagerhållas i väntan på att införsel i Sverige skall ske eller att godset skall transiteras vidare till annat land.

För att säkerställa kompetens i alla administrativa rutiner i samband med tullager hantering såsom import och export har vi nära samarbeta med NTS, Nordisk Tullservice och Spedition