Lager och Distribution 

Lager

Vi har lager varm- och kallager med omlastnings möjligheter på våra anläggningar i Arvika och Charlottenberg vilket ger oss en bra flexibilitet för industri och handel i Sverige och Norge.

Dagliga turer med kretsbil för styckegods, både stort och smått, går från Karlstad till Arvika och Eda med retur till Karlstad på eftermiddagen för spridning vidare ut i Sverige.

Vi har även möjlighet med hjälp av samarbetspartners att distribuera styckegods i hela Norge.

Tullhantering/Tullager

Våra bilar passerar den svensk-norska gränsen ett antal gånger varje dag och vi vill gärna att detta skall ske så smidigt som möjligt för såväl våra chaufförer och kunder som tullpersonalen.

Finns intresse för tillstånd för TULLAGER A, vilket innebär att vi tillhanda håller lagerhantering, kontakta oss i ett tidigt skede för sökande av tillstånd hos Tullverket.

  • Utan tidsbegränsning.
  • Utan att betala tull och annan skatt under lagringstiden.
  • Utan att alla importrestriktioner är uppfyllda, exempelvis ingen importlicens.

Har vi inte svar på era frågor kan vi förmedla kontakt till våra samarbetspartners som är experter på tullfrågor.