Fjärr- och Flistransporter 

Fjärr-och Flistransporter

Vi transporterar flis, sågade trävaror, bränsle och biprodukter från sågverk till pappersindustri, fjärrvärmeverk och terminaler. Transporterna är ofta gränsöverskridande men vi har fordon för alla uppdrag.

Medvetenheten om trafikens inverkan på vår miljö blir allt större och detta har lett till ett ökat samarbete med våra kollegor för att fylla de bilar som rullar längs vägarna.

Vi tar även åt oss övriga transporter som passar in i vår logistik. Vi har t.ex. kontinuerlig linjetrafik Arvika – Göteborg och Karlstad – Oslo samt flertalet övriga destinationer i både Sverige och Norge.

Se våra huvudsakliga arbetsområden på kartan här under.

Norgetransporter

Vi har bedrivit gränsöverskridande trafik i många år och den skogsrelaterade industrin är den största uppdragsgivaren. Flis, biobränsle, sågade trävaror, papper och pappersmassa dominerar men vi transporterar de flesta godsslag på våra bilar.

Västvärmlands LBC äger tillsammans med Moelven Industrier ASA ett norsk transportföretag, Woodtrans AS. 

www.woodtrans.no