CONTAINRAR – LASTVÄXLARFLAK – ÅTERVINNING.

Vi hyr ut containrar till industri, handel och privatpersoner i storlekarna 8m3, 10m3, 15m3, 20 m3 upp till 35m3. Från 10m3 kan vi erbjuda täckta containrar med låsbara luckor. 

På vår sorteringsanläggning sorteras byggavfall för återvinning.

Hela ekipaget med avfall vägs in vid ankomst och tomvägning sker vid utfart för att erhålla rätt vikt, som sedan ligger till grund för debitering av tippavgift. För metallskrot och annat skrymmande material (gods) kan vi erbjuda containrar upp till 35 m3 som vi transporterar med moderna lastväxlarfordon.

Vi disponerar ett flertal lastbilar med tillstånd för att transportera avfall, farligt avfall och ADR-intyg finns.

Kontakta oss

Arvika: 0570-386 00

Charlottenberg: 0571-287 60

info@vvlbc.se