Container 

Uthyrning container & insamling avfall

Privatperson

Hyr container och låt Västvärmlands LBC ta hand om avfallet åt dig.
Slipp att lasta på släpkärra och köra flera turer till återvinningscentralen – vi har containers och flak i flera storlekar och utföranden för alla typer av projekt.

Vi kör ut den till er och ställer på utpekad plats där vi hämtar eller byter den när ni känner er klara, på så vis kan ni fokusera på det som är viktigt för just er.

Passar tex:
Städa och rensa i hemmet
Rensning i trädgården eller tomten
Få bort jord- och schaktmassor
Bygg- och renoveringsprojekt – stora som små

Vi har även grusflak för uthyrning.

Företag/Bostadsrättsförening


Oavsett om du bedriver byggfirma, butik, bostadsrättsförening, industri eller annan verksamhet så produceras restavfall som man behöver få bort – låt oss på Västvärmlands LBC lösa det!

Hos oss kan ni kort- eller långtidshyra kärl, container och lastväxlarflak i olika utföranden, där vi sköter tömning antingen via schema eller avrop från er. Tillsammans med er så skräddarsyr vi en lösning som passar er verksamhet!


Allt avfall som hämtas in går sedan till olika sorteringsanläggningar för materialåtervinning.
Vi har även ADR-intyg för transport av farligt avfall.

Att tänka på

När ett flak ska ställas ut blir lastbilen ca 17 m lång.

Ett flak får fyllas med ca 12 ton material och en container med ca 8 ton.

Detta får inte slängas i containern/flaket:
Farligt avfall
Flytande avfall
Hushålls- & matavfall
Elektronik

Rapportering av farligt avfall

En utökad anteckningsskyldighet till Naturvårdsverket började gälla den 1 augusti 2020 och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Vem ska rapportera i avfallsregistret? Alla verksamheter som:

  • Producerar farligt avfall
  • Transporterar farligt avfall
  • Tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • Mäklar eller handlar med farligt avfall
  • Behandlar farligt avfall

Tillsynsmyndigheter kommer att ha tillgång till uppgifterna i avfallsregistret. Dessutom kommer uppgifterna att användas till Sveriges avfallsrapportering till EU samt till avfallsstatistik.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida här

Vi på Västvärmlands LBC kan hjälpa er med en helhetslösning, kontakta oss för information.
Telefon: 0570 – 386 00, 0571 – 287 60
Epost: info@vvlbc.se

Öppen 8-15 m3

Täckt 8-10m3

Öppen 22 m3

Öppen 40 m3