Container 

Vi har containrar och flak i storlekar från 8 till 42 m3 för uthyrning om du vill ha bort material från din egendom. Allt från grus, jord, ris till tegel, metall m.m. inom Arvika och Eda kommun.

Containerflaken har dörrar på ena kortändan vilken underlättar påfyllning.

Vi har även vanliga grusflak att hyra ut.

På vår sorteringsanläggning sorteras byggavfall för återvinning.

Hela ekipaget med avfall vägs in vid ankomst och tomvägning sker vid utfart för att erhålla rätt vikt, som sedan ligger till grund för debitering av tippavgift. För metallskrot och annat skrymmande material (gods) kan vi erbjuda containrar upp till 35 m3 som vi transporterar med moderna lastväxlarfordon.

Vi disponerar ett flertal lastbilar med tillstånd för att transportera avfall, farligt avfall och ADR-intyg finns. Kontakta oss för mer information.

Att tänka på

När ett flak ska ställas ut blir lastbilen ca 17 m lång.

Ett flak får fyllas med ca 12 ton material och en container med ca 8 ton.

Detta får inte slängas i containern/flaket:
Farligt avfall
Flytande avfall
Hushålls- & matavfall
Elektronik

Rapportering av farligt avfall

En utökad anteckningsskyldighet till Naturvårdsverket började gälla den 1 augusti 2020 och berör alla verksamheter som producerar, transporterar, samlar in, behandlar samt mäklar eller handlar med farligt avfall. Från den 1 november 2020 ska dessa verksamheter börja rapportera in antecknade uppgifter om det farliga avfallet till det nya avfallsregistret hos Naturvårdsverket.

Vem ska rapportera i avfallsregistret? Alla verksamheter som:

  • Producerar farligt avfall
  • Transporterar farligt avfall
  • Tar emot farligt avfall i insamlingsverksamhet
  • Mäklar eller handlar med farligt avfall
  • Behandlar farligt avfall

Tillsynsmyndigheter kommer att ha tillgång till uppgifterna i avfallsregistret. Dessutom kommer uppgifterna att användas till Sveriges avfallsrapportering till EU samt till avfallsstatistik.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida här

Vi på Västvärmlands LBC kan hjälpa er med en helhetslösning, kontakta oss för information.
Telefon: 0570 – 386 00, 0571 – 287 60
Epost: info@vvlbc.se

Öppen 8-15 m3

Täckt 8-10m3

Öppen 22 m3

Öppen 40 m3