Container 

Vi har containrar och flak i storlekar från 8 till 42 m3 för uthyrning om du vill ha bort material från din egendom. Allt från grus, jord, ris till tegel, metall m.m. inom Arvika och Eda kommun.

Containerflaken har dörrar på ena kortändan vilken underlättar påfyllning.

Vi har även vanliga grusflak att hyra ut.

På vår sorteringsanläggning sorteras byggavfall för återvinning.

Hela ekipaget med avfall vägs in vid ankomst och tomvägning sker vid utfart för att erhålla rätt vikt, som sedan ligger till grund för debitering av tippavgift. För metallskrot och annat skrymmande material (gods) kan vi erbjuda containrar upp till 35 m3 som vi transporterar med moderna lastväxlarfordon.

Vi disponerar ett flertal lastbilar med tillstånd för att transportera avfall, farligt avfall och ADR-intyg finns.

Att tänka på

När ett flak ska ställas ut blir lastbilen ca 17 m lång.

Ett flak får fyllas med ca 12 ton material och en container med ca 8 ton.

Exempel på container och flak

Öppen 8-15 m3

Täkt 8-10m3

Öppen 22 m3

Öppen 40 m3