Bygg, Anläggning, Miljö

Bygg- & Anläggningstransporter 

Vi har flera olika bilar som lämpar sig just för ditt uppdrag. Vi har stor kunskap inom anläggningsarbete och täcker in ett stort området i västra Värmland. Bland annat har vi asfaltbilar, grusbilar, tungtrailerbilar mm.

Här kan du läsa mer om bygg- och  anläggningstransporter.

Vinterväghållning 

Vi plogar och sandar gång- och cykelbanor, vägar i tätort-och glesbygdsområde. 
Vi tillhanda har lastbilar och hjullastare för dessa uppdrag. 

Kranbilar

Vi har kranbilar från 15 tonmeter till 110 tonmeter. Olika transportuppdrag som vi utför är t ex lastbilstvättar, båttransporter, bod och hustransporter inklusive montering. Detta innebär att vi klarar de flesta lyft och transporter.

Här kan du läsa mer om kranbilar och tillbehör.

Container 

Vi har containrar och flak i storlekar från 8 till 40 m3 för uthyrning om du vill ha bort material från din egendom. Allt från grus, jord, ris till tegel, metall m.m. inom Arvika och Eda kommun.

Här kan du läsa mer om container. 

Miljö

Vi utför slamsugning, spolservice, rörledsfilmning.

Här kan du läsa mer om miljö.