Transport

Maskintrailer

Vi har en maskintrailer som klarar upp till 40 tons lastvikt vilket gör att vi t.ex. kan hjälpa till med att köra ut de maskiner du behöver för ditt tomtarbete.

Grusmaterial

Vi levererar grus-, kross- och jordmaterial från våra täkter. Du kan få från 1 ton upp till 38 ton på en leverans.

Schaktmaterial

Vi transporterar schaktmaterial av både jord- och bergmassor.

Om du får överskottsmaterial vid arbetet hemma har vi möjlighet att ta emot och ta hand om detta.

Vi tar även emot rena betongmassor.