Kran och lyft

Kranbilar

Vi har 8 kranbilar för olika arbetsuppgifter, från godshantering till stora lyft.

Vi kör t.ex. baracker, containrar, takstolar, byggmoduler och mindre maskiner med hela Mellansverige som verksamhetsområde.

Grensåg

Många gånger kan det vara svårt att ta bort ett träd intill ett hus eller i andra trånga utrymmen. En kranbil med grensåg är en säker och kostnadseffektiv metod där det även blir mindre ris på din tomt efter nedtagning och du får allt bortkört direkt.

Vi har två grensågar som används för att ta bort enstaka grenar eller hela träd.

Vi har en kranbil med flak som har en räckvidd på ca. 17-18 m. Då kan man kapa grenar och träd som läggs direkt i flaket för bortforsling.

Vi har även kranbil utan flak som har en räckvidd på ca. 36-38 m. Då denna inte har flak läggs grenarna antingen på marken för senare transport eller på en extrabil med flak.

Jordborr

Jordborr används för fundamentnedsättning. Om du t.ex. ska bygga en altan och gjuta fundament kan du använda en kranbil med jordborr för att göra hål i marken på ett enkelt sätt. 

Materialskopa

Materialskopor används för att lyfta in material som grus, sand och jord på din tomt där det kan vara svårt att komma in. Detta kan vara ett bra alternativ till storsäck för att få materialet utlagt och utspritt på rätt yta direkt.

Materialskopan är även väl lämpad för att göra mindre schaktarbeten i trånga utrymmen där det är svårt att komma in med grävmaskin.

Storsäck

Vi har storsäck för leverans av de flesta material som vi säljer och de finns i storlekarna 0,5 m3 och 1,0 m3.

Säckarna levereras med kranbil, direkt på den plats där du vill ha dom. Du kan få upp till 10 säckar levererade vid ett och samma tillfälle.

Du kan t.ex. ställa en säck planteringsjord på grusgången för arbetet med rabatterna eller sand för den kommande plattläggningen.