Tjänster för privatpersoner & villaägare

Behöver du hjälp i din trädgård? Vi kan hjälpa till med bl.a. matjord, dräneringsgrus, hämtning av trädgårdsavfall, containerhyra, trädfällning med kran, halkstopp och sandning.

Vi kör ut material i storsäck, perfekt för den som har en trång infart eller vill ha material innanför en häck.

Har du tätt i ditt avlopp? Vi utför slamsugning, spolning och filmning.

Hör av dig och berätta vad du behöver hjälp med:
Arvika – 0570-386 00
Charlottenberg – 0571-287 60

 • Matjord
 • Anläggningsjord
 • AR-Jord
 • Dressjord
 • Rabattjord
 • Rhododendronjord
 • Frästorv
 • Fibermull
 • Täckbark

Läs mer om jord →

 • Förstärkningslager
 • Bärlager
 • Väggrus
 • Makadam
 • Stenmjöl
 • Sand
 • Ärtsingel
 • Fyllnadsmassor

Läs mer om grus →

 • Maskintrailer
 • Grusmaterial
 • Schaktmaterial

Läs mer om transport →

 • Verksamhetsområde/material
 • Containrar
 • Flak

Läs mer om container →

 • Kranbilar
 • Grensåg
 • Jordborr
 • Materialskopa
 • Storsäck

Läs mer om kran & lyft →

 • Slamsugning
 • Spolning ledningar i fastigheter
 • Spolning dagvattenledningar
 • Rörfilmning

Läs mer om avlopp →