Hållbarhet

Hållbarhet

Hållbarhet är ett värdefullt ledord i vår verksamhet. Vi arbetar dagligen med lönsamma transporter för att skapa förutsättningar för investeringar i framtiden.

Genom att mäta olika faktorer och följa upp vårt arbete vad gäller utsläpp av växthusgaser, kundtillfredsställelse samt medmänniskors välmående arbetar vi med ständiga förbättringar.

Vårt arbete

Kvalitet innebär mer än att leverera rätt produkt eller tjänst i rätt tid, vi arbetar kontinuerligt med förbättringar för att optimera våra system och processer med syfte att öka kundnöjdheten.

Vårt miljöarbete är viktigt, att mäta och utvärdera utsläpp från verksamheten är ett av våra mest relevanta mål. Vi mäter både CO2 och andel förnyelsebart bränsle. En övervägande del av våra fordon är Euro 5 och Euro 6-klassade.

Vi arbetar även med social hållbarhet genom att ha en tydlig uppförandekod där vi har nolltolerans mot alla former av trakasserier.

Klicka på länkarna för att läsa mer om vårt arbete:
Kvalitet & Miljö
Fair Transport
Certifieringar & Intyg

Läs gärna också:
Uppförandekod – Jämställdhetsplan – Drogpolicy
Kombinerade policy