Hållbarhet

Vårt arbete

Kvalitet innebär mer än att leverera rätt produkt eller tjänst i rätt tid, vi arbetar kontinuerligt med förbättringar för att optimera våra system och processer med syfte att öka kundnöjdheten.

Vårt miljöarbete är viktigt, att mäta och utvärdera utsläpp från verksamheten är ett av våra mest relevanta mål. Vi mäter både CO2 och andel förnyelsebart bränsle. En övervägande del av våra fordon är Euro 5 och Euro 6-klassade.

För Västvärmlands LBC är hållbarhet ett ledord i verksamheten. Vi arbetar med social hållbarhet genom att ha en tydlig uppförandekod och vi har 0-tolerans mot alla former av trakasserier.
I några av våra täkter har vi möjlighet att sortera och återvinna olika typer av massor och avfall (schakt, asfalt, betong, trä mm).

Läs gärna vår Uppförandekod – Jämnställdhetsplan – Drogpolicy och vår Kombinerad policy

Certifieringar och intyg

Västvärmlands LBC har ett integrerat verksamhetssystem som certifierats enligt ISO- standarderna 9001:2015 för kvalitet, 14001:2015 för miljö, 39001:2012 för trafiksäkerhet och 45001:2018 för arbetsmiljö.

Klicka på bilderna nedan för att se våra certifikat som PDF.

                                     

Vi tillhandahåller CE-märkt ballast i våra täkter, för CE-intyg och prestandadeklarationer, kontakta oss.