Berg- & Grusprodukter 

Förstärkningslager

Detta material används oftast till uppbyggnad av vägar, planer, körytor m.m.
Vi har förstärkningslager med stenstorlekar:

0/63
0/90
0/125
0/150

Bärlager

Detta material används för tex fyllningar runt rör och fundament, vägar, planer, körytor m.m.
Vi har både krossat bärlager och naturbärlager med stenstorlekarna:

0/32
0/45

Väggrus

Väggruset används som slitlager för grusvägar, planer och körytor. Det används även som fyllning runt rör och fundament m.m.
Vi har väggrus i storleken:
0/16

 

Makadam

Makadam 8/16
Makadam 8/16

Makadam används för fyllning runt dräneringsledningar,
husgrunder och som gårdsgrus, då i huvudsak i storlek 8/16.

Vi har makadam i storlekarna:
4/8
8/16
16/32
32/63

Stenmjöl 

Stenmjöl 0/4
Stenmjöl 0/4

Stenmjöl används vid anläggning av sten- och plattytor men kan även användas som fyllnadsmaterial.
Vi har stenmjöl i storlekarna:
0/2
0/4
0/8

Sand 

Mursand 0/4
Mursand 0/4

Vi har flera typer av sand:
Mursand 0/4
Gjutgrus 0/8
Infiltrationssand 0/8
Rörsand 0/8
Sandningssand 0/8

Vi har även osorterat sandmaterial som kan användas som fyllnadsmassor eller liknande.

Natursingel 

Natursingel 8/16
Natursingel 8/16

Singel används oftast som gårdsgrus och finns i storlekarna:
8/16
16/32

Fyllnadsmassor

Vi har avtäckningsmassor och schaktmassor i våra bergtäkter som är lämpliga som fyllnadsmassor.

Hör gärna av dig för att få veta vad som finns tillgängligt just nu.

Vi finns här för att hjälpa dig, så kontakta oss genom att klicka här eller ring oss på:


Arvika
  0570 – 386 00
 info@vvlbc.se

Charlottenberg
  0571 – 287 60
 info@vvlbc.se