Berg-och Grusprodukter 

Förstärkningslager

Vi har förstärkningslager med stenstorlekar:

 • 0/63
 • 0/90
 • 0/125
 • 0/150

Detta material används oftast till uppbyggnad av vägar, planer, körytor m.m.

Bärlager

Vi har både krossat bärlager och naturbärlager med stenstorlekarna:

 • 0/32
 • 0/45.

Detta material används för fyllningar runt rör och fundament, vägar, planer, körytor m.m.

Väggrus

Vi har väggrus i storlek 0/16.

Väggruset används som slitlager för grusvägar, planer och körytor. Det används även som fyllning runt rör och fundament m.m.

Makadam

Vi har makadam i storlekarna:

 • 4/8
 • 8/16
 • 16/32
 • 32/63

Makadam används för fyllning runt dräneringsledningar, husgrunder och som gårdsgrus, då i huvudsak i storlek 8/16.

Makadam 8/16

Stenmjöl 

Vi har stenmjöl i storlekarna:

 • 0/2
 • 0/4
 • 0/8

Stenmjöl används vid anläggning av sten- och plattytor men kan även användas som fyllnadsmaterial.

Stenmjöl 0/4

Sand 

Vi har flera typer av sand; mursand (0/4), gjutgrus (0/8), infiltrationssand (0/8), rörsand (0/8) och sandningssand (0/8).

Vi har även osorterat sandmaterial som kan användas som fyllnadsmassor eller liknande.

Mursand 0/4

Natursingel 

Vi har natursingel i storlekarna:

 • 8/16
 • 16/32

Singel används oftast som gårdsgrus.

Natursingel 16/25

Fyllnadsmassor

Vi har avtäckningsmassor och schaktmassor i våra bergtäkter som är lämpliga som fyllnadsmassor.

Hör gärna av dig för att få veta vad som finns tillgängligt just nu.