Berg-och Grusprodukter 

Förstärkningslager

Vi har förstärkningslager med stenstorlekar 0/63, 0/90, 0/125, 0/150.

Används oftast till uppbyggnad av vägar, planer, körytor m.m.

Bärlager

Vi har både krossat bärlager och naturbärlager med stenstorlekar 0/32 och 0/45.

Används för fyllningar runt rör och fundament, vägar, planer, körytor m.m.

Väggrus

Vi har väggrus i storlek 0/16.

Väggrus används som slitlager för grusvägar, planer och körytor. Det används även som fyllning runt rör och fundament m.m.

Makadam

Vi har makadam i storlekar 4/8, 8/16, 16/32, 32/63.

Makadam används för fyllning runt dräneringsledningar, husgrunder och som gårdsgrus, då i huvudsak i storlek 8/16.

Makadam 8/16

Stenmjöl 

Vi har stenmjöl i storlekar 0/2, 0/4, 0/8.

Stenmjöl används vid anläggning av sten- och plattytor men kan även användas som fyllnadsmaterial.

Stenmjöl 0/4

Sand 

Vi har flera typer av sand; mursand (0/4), gjutgrus (0/8), infiltrationssand (0/8), rörsand (0/8) och sandningssand (0/8).

Vi har även osorterat sandmaterial som kan användas som fyllnadsmassor eller liknande.

Mursand 0/4

Natursingel 

Vi har natursingel i storlek 8/16 och 16/32.

Singel används oftast som gårdsgrus.

Natursingel 16/25

Fyllnadsmassor

Vi har avtäckningsmassor och schaktmassor i våra bergtäkter som är lämpliga som fyllnadsmassor. Hör gärna av dig för att få veta vad som finns tillgängligt just nu.