Fair Transport

Fair Transport – Hållbara transporter utförda av ansvarstagande åkeriföretag!

Fair Transport är en plattform där Sveriges åkeriföretag öppet redovisar hållbarhetsarbete vad gäller klimat och miljö, trafiksäkerhet samt socialt ansvarstagande. Fair Transport är ett stöd för hållbara affärer eftersom både den som köper och säljer transporter kan följa en hållbar utveckling över tid.

VVLBC är anslutna till Fair Transport.

Vi presenterar stolt tre av våra åkerier som gjort åtagandet med att ansluta sig till Fair Transport!

Jarnbros Åkeri & Entreprenad
Jansons Åkeri i Arvika 
Kurt Bergströms Åkeri